Πρόσβαση των λευκών περιοχών (περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών (Β’ κύκλος 2023)

Θα ξεκινήσει νέος κύκλος αιτήσεων μέσω Θυρίδας (gov.gr) για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των Λευκών Περιοχών(Δηλ. περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης).

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2023 να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στη σελίδα white-areas.gov.gr, χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα κατά τόπους ΚΕΠ, πάντα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτούνται μόνο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του δικαιούχου.

Τελευταία Νέα