Ορισμός εκλογικών τμημάτων Δήμου Μετσόβου για τις εθνικές εκλογές της 21/05/2023

Γνωστοποιείται, για τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μετσόβου, ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων, η έδρα αυτών, τα καταστήματα ψηφοφορίας και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε κάθε εκλογικό τμήμα.

Τελευταία Νέα