Καταγραφή απόψεων στα πλαίσια της Πράξης ”RIVER 2 RIVER”

Στα πλαίσια της Πράξης “RIVER 2 RIVER” η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” διεξάγεται στοχευμένη έρευνα αναφορικά με τη διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και γνώσεων των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Μετσόβου αλλά και λοιπών ενδιαφερομένων στο τομέα του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής.
Δεδομένων των παραπάνω, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η καταγραφή των απόψεων σας, συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο για το οποίο θα χρειαστεί να αφιερώσετε 5-10 λεπτά από το χρόνο σας. Η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου είναι απολύτως ανώνυμη και όλα τα δεδομένα των απαντήσεων θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνας.

Στο ακόλουθο link μπορείτε να συμπληρώσετε τo ερωτηματολόγιο:
https://s.surveyplanet.com/ddKj-niKQ

Τελευταία Νέα

Accessibility