Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σιτσαίνων Δήμου Μετσόβου

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σιτσαίνων Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 22 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη ;και ώ ...
Τοιχοποιίες κοινότητας Χρυσοβίτσας στη θέση παιδικού σταθμού

Τοιχοποιίες κοινότητας Χρυσοβίτσας στη θέση παιδικού σταθμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Ο Δήμος Μετσόβου, διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισ ...

Τελευταία Νέα