Αντιδήμαρχοι

Μπαλαμπέκος Γεώργιος (Αντιδήμαρχος για τις Κοινότητες Ανηλίου, Ανθοχωρίου και Βοτονοσίου της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου)

Μπούμπας Ιωάννης (Αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών, ΚΕΠ, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιβάλλοντος και καθαριότητας, παιδείας και κατά τόπο αρμόδιος Αντιδήμαρχος στις Κοινότητες Μετσόβου και Μηλέας)

Τασιούλας Παύλος (Αντιδήμαρχος για τις Κοινότητες Μεγάλου Περιστερίου, Μεγάλης Γότιστας και Μικρής Γότιστας της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας)

Τζίμας Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος για τις Κοινότητες Μικρού Περιστερίου, Σιτσαίνων και Χρυσοβίτσας της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας)

Τελευταία Νέα