Ανακοινώσεις

Διακοπή στο δίκτυο ύδρευσης την Τρίτη 22/09/2020

Διακοπή στο δίκτυο ύδρευσης την Τρίτη 22/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι αύριο Τριτη 22/9 και από 09:00 το πρωί έως πέρατος εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Μετσόβου (λόγω του έργου στην περιοχή περιτώρα ...
Οριστικοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών Σχολείων

Οριστικοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών Σχολείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου. ...
Ανακοίνωση εκ νέου πρόσληψης σχολικών καθαριστριών – Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων έως και 28-08-2020

Ανακοίνωση εκ νέου πρόσληψης σχολικών καθαριστριών – Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων έως και 28-08-2020

ΟΔΗΓΙΕΣ για την πρόσληψη καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Ύστερα από την δημοσίευση στο ΦΕΚ 3485/Β΄/22-8-2020 της αριθ. 52878/21-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 Για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 Για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Μετσόβου Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την καθαριότητα ...

Τελευταία Νέα